Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 17: Những cách chào độc đáo trang 42, 43 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu

Câu 1, 2, 3, 4 trang 42, câu 5 trang 43 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 17: Những cách chào độc đáo. Viết 1 – 2 câu về thầy giáo sẻ trong câu chuyện Lớp học viết thư.

Câu 1 trang 42 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Theo bài đọc, trên thế giới có những cách chào phổ biến nào?

Phương pháp:

Em đọc lại bài đọc trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi.

Trả lời:

Bắt tay, vỗ tay, cúi chào, chạm mũi và chạm trán vào nhau, chắp hai tay trước ngực kèm theo một cái cúi đầu, nắm bàn tay lại và đấm nhẹ vào nắm tay người kia.

Câu 2 trang 42 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Dựa vào bài đọc, nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ phù hợp ở cột B.

Phương pháp:

Em đọc kĩ các từ ngữ ở 2 cột để nối cho phù hợp.

Trả lời:

Câu 3 trang 42 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Chép lại câu hỏi có trong bài đọc và trả lời câu hỏi đó.

Phương pháp:

Em đọc bài đọc, tìm câu hỏi và chép lại rồi trả lời câu hỏi đó.

Trả lời:

- Câu hỏi có trong bài đọc: Còn em, em chào bạn bằng cách nào?

- Trả lời: 

Nói lời chào: Chào bạn!

Câu 4 trang 42 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Điền từ chỉ hoạt động thích hợp vào mỗi chỗ trống.

(vẫy, bắt, vỗ, cúi)

Thủ môn lớp 2B …. bóng quá xuất sắc, khiến các cổ động viên vui sướng …. cờ và hò hét ầm ĩ. Trong khi đó, tiền đạo lớp 2A ….. đầu bần thần vì tiếc nuối. Một cầu thủ lớp 2A chạy đến ……. vai động viên bạn. Trận đấu lại tiếp tục.

Phương pháp:

Em đọc đoạn văn và điền từ thích hợp.

Trả lời:

Thủ môn lớp 2B bắt bóng quá xuất sắc, khiến các cổ động viên vui sướng vẫy cờ và hò hét ầm ĩ. Trong khi đó, tiền đạo lớp 2A cúi đầu bần thần vì tiếc nuối. Một cầu thủ lớp 2A chạy đến vỗ vai động viên bạn. Trận đấu lại tiếp tục.

Câu 5 trang 43 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết 1 – 2 câu về thầy giáo sẻ trong câu chuyện Lớp học viết thư.

Phương pháp:

Em dựa vào câu chuyện Lớp học viết thư để viết về thầy giáo sẻ.

Trả lời:

Thầy giáo sẻ đã hướng dẫn học trò gửi thư một cách sáng tạo.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan