Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 19, 20, 21, 22 trang 108, 109 SGK Toán 8 tập 2 - Hình lăng trụ đứng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 19, 20, 21 trang 108, bài 22 trang 109 SGK Toán 8 tập 2 bài 4 Hình lăng trụ đứng. Bài 19 Quan sát các lăng trụ đứng trong hình 96 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng dưới đây:

Bài 19 trang 108 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

Quan sát các lăng trụ đứng trong hình 96 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng dưới đây:

Phương pháp:

Dựa vào định nghĩa về đỉnh, mặt bên, cạnh bên, mặt đáy, quan sát hình để đếm số cạnh của một đáy, số mặt bên, số đỉnh và số cạnh bên của các hình lăng trụ đứng.

Lời giải:

Quan sát hình vẽ ta có kết quả như sau: 

Hình

a)

b)

c)

d)

Số cạnh của một đáy

3

 6

Số mặt bên

 3

4

Số đỉnh

 8

12

10 

Số cạnh bên

 3

4

5

Bài 20 trang 108 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

Vẽ lại các hình sau vào vở rồi vẽ thêm các cạnh vào các hình 97b, c, d, e để có một hình hộp hoàn chỉnh (như hình 97a).

Phương pháp:

Áp dụng định nghĩa hình hộp.

Lời giải:

Bài 21 trang 108 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

ABC.A'B'C' là một lăng trụ đứng tam giác (h.98).

a) Những cặp mặt nào song song với nhau?

b) Những cặp mặt nào vuông góc với nhau?

c) Sử dụng kí hiệu "//" và "⊥" để điền vào các ô trống ở bảng sau:

Phương pháp:

Dựa vào tính chất của hình lăng trụ đứng.

Lời giải:

a) Những cặp mặt phẳng song song nhau: (ABC) // (A'B'C')

b) Những cặp mặt phẳng vuông góc với nhau: (ABB'A') ⊥ (A'B'C); (ACC'A') ⊥ (A'B'C'); (BCC'B') ⊥ (A'B'C'); (ABB'A') ⊥ (ABC); (ACC'A') ⊥ (ABC); (BCC'B') ⊥ (ABC)

c) Điền vào ô trống:

Bài 22 trang 109 SGK Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi:

Vẽ theo hình 99a rồi cắt và gấp lại để được lăng trụ đứng như hình 99b.

Phương pháp:

- Học sinh tự vẽ hình.

- Cắt và gấp lại để được hình 99b.

Lời giải:

Các bạn tự vẽ hình vào vở, sau đó dùng kéo cắt rồi gấp lại để được hình lăng trụ đứng

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan