Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 19: Cảm ơn anh hà mã trang 46 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.9 trên 14 phiếu

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 19: Cảm ơn anh hà mã.

Câu 1 trang 46 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Khoanh vào từ ngữ có trong bài đọc thể hiện thái độ của hà mã khi cún nhờ đưa qua sông.

vui vẻ

phật ý

hài lòng

bực mình

Phương pháp:

Em đọc lại bài đọc và tìm từ ngữ chỉ thái độ của hà mã khi cún nhờ đưa qua sông.

Trả lời:

Từ ngữ có trong bài học thể hiện thái độ của hà mã khi cún nhờ đưa qua sông: vui vẻ.

Câu 2 trang 46 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Câu nào dưới đây là câu hỏi lịch sự với người lớn tuổi? (đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng)

☐ Cô kia, về làng đi lối nào?

☐ Cậu quên lời cô dạy rồi à?

☐ Chào anh hà mã, anh giúp bọn em qua sông được không ạ?

Phương pháp:

Em đọc kĩ các câu hỏi và chọn đáp án đúng.

Trả lời:

☐ Cô kia, về làng đi lối nào?

☐ Cậu quên lời cô dạy rồi à?

☑ Chào anh hà mã, anh giúp bọn em qua sông được không ạ?

Câu 3 trang 46 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết lại những điều mà em đã học được từ bài đọc.

Phương pháp:

Em suy nghĩ và trả lời.

Trả lời:

Khi nói chuyện với người lớn tuổi cần lịch sự.

Câu 4 trang 46 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Dựa vào bài đọc, viết tiếp các câu dưới đây:

a. Muốn ai đó giúp, em cần phải….

b. Được ai đó giúp, em cẩn phải…..

Phương pháp:

Em đọc kĩ các từ ngữ cho trước và dựa vào bài đọc để viết tiếp các câu.

Trả lời:

Muốn ai đó giúp, em cần phải hỏi lịch sự.

Được ai đó giúp, em cần phải cảm ơn.

Câu 5 trang 46 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Sắp xếp các bức tranh dưới đây theo đúng trình tự của bài đọc.

Phương pháp:

Em quan sát kĩ các bức tranh và sắp xếp theo trình tự của bài đọc.

Trả lời:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan