Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2 trang 66 Sách bài tập (SBT) GDCD 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng 2 hình thức: trực tiếp và gián tiếp.

Bài 2: Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng các hình thức nào ? Nêu ví dụ.

 Trả lời

Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng 2 hình thức: trực tiếp và gián tiếp.

* Trực tiếp:
 - Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội.
- Tham gia ứng cử vào HĐND các cấp.
* Gían tiếp: 
- Góp ý xây dựng, phát triển kinh tế địa phương.
- Góp ý việc làm của cơ quan quản lí nhà nước trên báo đài 


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - GDCD 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan