Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 20.7, 20.8 , 20.9, 20.10, 20.11 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tần số dao động riêng f của một mạch dao động lí tưởng phụ thuộc như thế nào vào điện dung C của tụ điện và độ tự cảm L của cuộn cảm trong mạch ?

20.7.Tần số dao động riêng f của một mạch dao động lí tưởng phụ thuộc như thế nào vào điện dung C của tụ điện và độ tự cảm L của cuộn cảm trong mạch ?

A. f tỉ lệ thuận với \(\sqrt L\) và \(\sqrt C\)

B. f tỉ lệ nghịch với \(\sqrt L\) và \(\sqrt C\)

C.  f tỉ lệ thuận với \(\sqrt L\) và tỉ lệ nghịch \(\sqrt C\).

D. f tỉ lệ nghịch với \(\sqrt L\)và tỉ lệ thuận \(\sqrt C\)

20.8. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung 0,1 \(\mu\)F. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là

A. 3.105 rad/s.          B. 105 rad/s.

C. 4.105 rad/s.          D. 2.105 rad/s.

20.9. Một mạch dao động LC gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm\(10^-2\over \pi\) (H) và một tụ điện có điện dung \(10^-10\over \pi\) (H) (F). Chu kì dao động điện từ riêng của mạch này bằng

A. 3.10-6 s.   B. 4.10-6 s       C. 2.10-6 s.          D.5.10-6 s.

20.10. Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(1\over \pi\) (mH) và tu điên có điện dung  \(4\over \pi\)  (nF). Tần số dao động riêng của mạch là

A. 5\(\pi\)105 (Hz).                 B. 2,5\(\pi\).105 (Hz).

C. 5\(\pi\). 10 6 (Hz).              D. 2,5\(\pi\).106 (Hz).

20.11. Biểu thức của năng lượng điện trường trong tụ điện là \(W = {Q^2\over 2C}\). Năng lượng điện trường trong tụ điện của một mạch dao động biến thiên như thế nào theo thời gian ?

A. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì 2T

B. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì T.

C. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì \(T\over2\).

D. Không biến thiên điều hoà theo thời gian.

(T là chu kì biến thiên của điện tích của tụ điện)

Đáp án:

20.7 20.8 20.9 20.1 20.11
B B C B C

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan