Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 21: Mai An Tiêm trang 50, 51 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.3 trên 14 phiếu

Câu 1, 2, 3, 4 trang 50, câu 5 trang 51 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 21: Mai An Tiêm. Viết 1 – 2 câu nêu suy nghĩ của em về nhân vật Mai An Tiêm.

Câu 1 trang 50 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Dựa vào bài đọc, viết tiếp các câu dưới đây để giới thiệu loại quả Mai An Tiêm đã trồng.

- Quả có vỏ màu …., ruột ….., hạt ……, vị ……….

- Quả đó có tên là ……..

Phương pháp:

Em đọc lại bài đọc và điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

Trả lời:

- Quả có vỏ màu xanh, ruột màu đỏ, hạt đen, vị ngọt.

- Quả đó có tên là dưa hấu.

Câu 2 trang 50 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Gạch dưới từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau:

An Tiêm khắc tên mình quả rồi thả xuống biển, nhờ sóng đưa vào đất liền. Một người dân vớt được quả lạ đã đem dâng vua. Vua hối hận cho đón vợ chồng An Tiêm trở về.

Trả lời:

An Tiêm khắc tên mình quả rồi thả xuống biển, nhờ sóng đưa vào đất liền. Một người dân vớt được quả lạ đã đem dâng vua. Vua hối hận cho đón vợ chồng An Tiêm trở về.

Câu 3 trang 50 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Đặt một câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 2.

Trả lời:

An Tiêm đã khắc gì lên quả dưa?

Câu 4 trang 50 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Sắp xếp các tranh dưới đây theo đúng trình tự của bài đọc.

Phương pháp:

Em quan sát kĩ các bức tranh và dựa vào nội dung của bài đọc để sắp xếp thứ tự các bức tranh.

Trả lời:

Câu 5 trang 51 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết 1 – 2 câu nêu suy nghĩ của em về nhân vật Mai An Tiêm.

Phương pháp:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.

Trả lời:

Mai An Tiêm là tấm gương về đức tính tự trọng, kiên nhẫn, không khuất phục khó khăn, gian khổ.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan