Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.13 trang 22 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một vật nhỏ khối lượng 2kg,

Một vật nhỏ khối lượng 2kg, lúc đầu đứng yên. Nó bắt đầu chịu tác dụng đồng thời của hai lực \({F_1} = 4N\) và \({F_2} = 3N\) . Góc giữa \({\vec F_1}\) và \({\vec F_2}\) là \({30^o}\)

Tính quãng đường vật đi được sau 1,2s.

Giải:

Theo định lí hàm sô cosin (Hình 2.4G):

\(F_{12}^2 = F_1^2 + F_2^2 - 2{F_1}{F_2}\) cos \({150^o}\)

Từ đó tính được \({F_{12}} \approx 6,8N\) .

\(\eqalign{  & a = {{{F_{12}}} \over m} = 3,4m/{s^2}  \cr  & s = {{a{t^2}} \over 2} \approx 2,45m \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan