Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.16 trang 23 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
2.6 trên 5 phiếu

Tính gia tốc rơi tự do ở độ cao 5 km

Tính gia tốc  rơi tự do ở độ cao 5 km và ở độ cao bằng nửa bán kính Trái Đất. Cho gia tốc rơi tự do ở mặt đất là \(g = 9,80m/{s^2}\) , bán kính Trái Đất là R= 6400 km.

Giải:

Gia tốc rơi tự do ở độ cao 5 km là:

\(\eqalign{
& g = {{GM} \over {{R^2}}} \cr
& g' = {{GM} \over {{{\left( {R + h'} \right)}^2}}} \cr
& \Rightarrow g' = {{{R^2}} \over {{{\left( {R + h'} \right)}^2}}}.g\cr&\;\;\;\;\;\;\;\; = {{{{6400}^2}} \over {{{\left( {6400 + 5} \right)}^2}}}.9,8 \approx 9,78\,m/{s^2} \cr} \)

Gia tốc ở độ cao bằng nửa bán kính Trái đất là:

\(\eqalign{
& g = {{GM} \over {{R^2}}} \cr
& g'' = {{GM} \over {{{\left( {R + h''} \right)}^2}}} \cr
& \Rightarrow g'' = {{{R^2}} \over {{{\left( {R + {R \over 2}} \right)}^2}}}.g \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= {{{{6400}^2}} \over {{{\left( {6400 + 3200} \right)}^2}}}.9,8 \approx 4,356\,m/{s^2} \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan