Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.19* trang 23 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Lực hút của Trái Đất đặt vào

Lực hút của Trái Đất đặt vào một vật khi vật ở mặt đất là 45 N, Khi vật ở độ cao h là 5N. Chọn giá trị đúng của h:

A.3R        B.2R         C.9R          D.\({1 \over 3}R\)

(R là bán kính Trái Đất).

Giải:

Lực hấp dẫn giảm 9 lần, tức là khoảng cách từ vật đến trung tâm Trái Đất tăng lên 3 lần. Lúc đầu vật cách tâm Trái Đất một đoạn R, thì sau đó, nó cách tâm Trái Đất 3R, tức là ở độ cao 2R so với mặt đất.

Vậy B đúng ( xem hình 2.6G)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan