Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.21 trang 23 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Khoảng cách trung bình giữa tâm Trái Đất và tâm Mặt Trăng

Khoảng cách trung bình giữa tâm Trái Đất và tâm Mặt Trăng bằng 60 lần bán kính Trái Đất . Khối lượng Mặt Trăng nhỏ hơn khối lương Trái Đất 81 lần. Tại điểm nào trên đường thẳng nối tâm của chúng, lực hút của Trái Đất và của Mặt Trăng tác dụng vào một vật cân bằng nhau?

Giải:

Gọi x là khoảng cách từ điểm phải tìm đến tâm Trái Đất ( Hình 2.7G). Lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên vật:

\({F_1} = {{G{M_1}m} \over {{x^2}}}\)

Lực hấp dẫn do Mặt Trăng tác dụng lên vật :
\({F_2} = {{G{M_2}m} \over {(60R - {x^2})}}\)

Từ đó:\({{81} \over {{x^2}}} = {1 \over {{{(60R - x)}^2}}}\) giải ra ta được \(x = 54R\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan