Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.23 trang 23 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một quả bóng ném theo phương ngang

Một quả bóng ném theo phương ngang với vận tốc đầu \({v_0}\) = 25m/s và rơi xuống đất sau t = 3s . Hỏi quả bóng đã được ném từ độ cao nào và tầm ném xa của quả bóng là bao nhiêu? Bỏ qua lực cản của không khí.

Giải:

\(\eqalign{  & h = {{g{t^2}} \over 2}=\dfrac{{9,{{8.3}^2}}}{2} = 44,1m  \cr  & L = {v_0}t =25.3= 75m \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan