Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.27 trang 24 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hai lò xo A và B có chiều dài tự nhiên bằng nhau được bố trí như Hình 2.8.

Hai lò xo A và B có chiều dài tự nhiên bằng nhau được bố trí như Hình 2.8.

Độ cứng của lò xo A là 100N/m. Khi kéo đầu tự do của lò xo B ra, lò xo A dãn 5cm, lò xo B dãn 1 cm. Tính độ cứng của lò xo B.

 

Giải:

\(\eqalign{  & {F_{BA}} = {F_{AB}}  \cr  & {k_A}\Delta {l_A} = {k_B}\Delta {l_B}  \cr  & {k_B} = {{{k_A}\Delta {l_A}} \over {\Delta {l_B}}} = 500N/m \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan