Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.30 trang 25 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Theo định luật III Niu-tơn,

Theo định luật III Niu-tơn, lực và phản lực có độ lớn bằng nhau. Vậy mà khi hai người thi kéo co, vẫn có người thắng và người thua . Vì sao vậy ?

Giải:

Trong bài này phải chú ý đến vài trò của lực ma sát do mặt đất tác dụng vào mỗi người (Hình 2.11G).

 

Khi người 1 đạp chân vào mặt đất, chân người 1 tác dụng vào đất một lực ma sát \(\overrightarrow {{F_1}} \), mặt đất tác dụng trở lại chân người một phản lực \(\overrightarrow {F_1'} \). Theo định luật III Niu-tơn :

\(F_1' = {F_1}\)

Tương tự, người 2 tác dụng vào đất lực ma sát \(\overrightarrow {{F_2}} \), mặt đất tác dụng vào chân người 2 một phản lực \(\overrightarrow {F_2'} \), ta có :

\(F_2' = {F_2}(2)\)

Nếu người 1 đạp mạnh hơn người 2 : \({F_1} > {F_2}\), thì theo (1) và (2), \(F_1' > F_2'\). Khi đó hợp lực do mặt đất tác dụng lên hệ gồm hai người và dây sẽ hướng sang trái, và hệ chuyển động sang trái ( người 1 thắng cuộc ).

Vậy ai đạp vào đất mạnh hơn thì sẽ thắng cuộc ( muốn trò chơi được công bằng phải đảm bảo cho chỗ đất ở chỗ hai người đứng có độ ráp giống nhau).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan