Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.32 trang 25 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một cái hòm khối lượng m= 20kg

Một cái hòm khối lượng m= 20kg đặt trên sàn nhà. Người ta kéo hòm bằng một lực \(\overrightarrow F \) hướng chếch lên trên và hợp với phương nằm ngang một góc \(\alpha  = {20^0}\) như trên Hình 2.10. Hòm chuyển động đều trên sàn nhà. Tính độ lớn của lực \(\overrightarrow F \). Hệ số má sát trượt giữa hòm và sàn nhà là \({\mu _t} = 0,3.\)

 

Giải:

Hòm chịu tác dụng của lực kéo \(\overrightarrow F \), trọng lực \(\overrightarrow P \), phản lực pháp tuyến \(\overrightarrow N \) và lực ma sát \(\overrightarrow {{F_{mst}}} \) (Hình 2.12G).

 

Vì hòm chuyển động đều nên :

\(\overrightarrow F  + \overrightarrow P  + \overrightarrow N  + \overrightarrow {{F_{mst}}}  = \overrightarrow 0 \)

Chiếu xuống Ox:

\(F.\cos \alpha  - {F_{mst}} = 0(1)\)

Chiếu xuống Oy :

\(F.\sin \alpha  - mg + N = 0(2)\)

Ngoài ra : \({F_{mst}} = {\mu _t}N(3)\)

Từ (1), (2), (3) ta có : \(F = {{{\mu _t}mg} \over {\cos \alpha  + {\mu _t}\sin \alpha }} \approx 56,4N.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan