Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.33 trang 25 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một mẩu gỗ có khối lượng m= 250 g

Một mẩu gỗ có khối lượng m= 250 g đặt trên sàn nhà nằm ngang. Người ta truyền cho nó một vận tốc tức thời v0 = 5m/s.

Tính thời gian để mẩu gỗ dừng lại và quãng đường nó đi được cho tới lúc đó.

Hệ số ma sát trượt giữa mẩu gỗ và sàn nhà là \({\mu _t} = 0,25.\)

Các đáp án này có phụ thuộc m không ?

Giải:

\(\eqalign{  & t = {{{v_0}} \over {{\mu _t}g}}=\dfrac{5}{{0,25.9,8}} \approx 2,04s;\cr&s = {{v_0^2} \over {2{\mu _t}g}} =\dfrac{{{5^2}}}{{2.0,25.9,8}}\approx 5,1m.  \cr  &  \cr} \)

Các đáp số không phụ thuộc m.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan