Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.37 trang 26 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một máy bay thực hiện một vòng bay trong mặt phẳng thẳng đứng.

Một máy bay thực hiện một vòng bay trong mặt phẳng thẳng đứng. Bán kính vòng bay là R=500 m, vận tốc máy bay có độ lớn không đổi là v = 360 km/h. Khối lượng của người phi công là m= 75kg. Xác định lực nén của người phi công lên ghế ngồi tại điểm cao nhất và điểm thấp nhất của vòng bay ( ở điểm cao nhất, đầu của người phi công hướng xuống đất, ghế ở bên trên ).

Giải:

Trong hệ quy chiếu gắn với máy bay, người phi công chịu tác dụng của trọng lực, lực quán tính li tâm ( do máy bay chuyển động tròn ) và phản lực của ghế ngồi (Hình 2.16G).

 

\(\overrightarrow P  + \overrightarrow {{F_q}}  + \overrightarrow N  = \overrightarrow 0 \)

Tại điểm cao nhất A :

\(P + {N_A} = {F_q}\)

\({N_A} = {F_q} - P = m\left( {{{{v^2}} \over R} - g} \right) = 765N\)

Tại điểm thấp nhất B :

\({N_B} = {F_q} + P = m\left( {{{{v^2}} \over R} + g} \right) = 2235N\)

Các trị số \({N_A},{N_B}\) cũng là trị số của lực nén của người phi công lên ghế tại A và B.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan