Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.39 trang 27 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Trong thiết bị ở Hình 2.13, bình hình trụ có bán kính r = 10 cm.

Trong thiết bị ở Hình 2.13, bình hình trụ có bán kính r = 10 cm. Ta để một vật nhỏ áp vào thành trong của bình. Hệ số ma sát nghỉ giữa thành bình và vật là \({\mu _n} = 0,3\). Hỏi số vòng quay trong một phút của bình hình trụ phải như thế nào để vật bám được vào thành bình mà không bị rơi.

 

Giải:

Phản lực \(\overrightarrow N \) của thành bình đặt lên vật là lực hướng tâm. Do có lực này mà xuất hiện lực ma sát nghỉ giữ cho vật khỏi bị rơi xuống (Hình 2.17G) :

 

\({F_{msn}} = P\)

Trong đó : P= mg

Và \({F_{msn}} \le {\mu _n}N = {\mu _n}m{\omega ^2}r = {\mu _n}m{(2\pi n)^2}r\)

Do đó : \(mg \le {\mu _n}m{(2\pi n)^2}r\)

Từ đó : \(n \ge {1 \over {2\pi }}\sqrt {{g \over {{\mu _n}r}}}  \approx 2,88\) vòng/giây \( \approx 173\) vòng/phút.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan