Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.43 trang 28 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Trong cơ hệ ở Hình 2.16,

Trong cơ hệ ở Hình 2.16, khối lượng của hai vật là m1 = 200 g, m2 = 300 g, hệ số ma sát trượt giữa vật 1 và mặt bàn là \({\mu _t} = 0,2.\) Hai vật được thả ra cho chuyển động vào lúc vật 2 cách mặt đất một đoạn h = 50 cm.

a)Tính gia tốc của mỗi vật.

b)Tính lực căng của dây khi hai vật đang chuyển động.

c)Kể từ lúc vật 2 chạm đất, vật 1 còn chuyển động thêm được một đoạn dài là bao nhiêu ?

 

Giải:

a) Với hệ hai vật :

\(a = {{{m_2}g - {\mu _t}{m_1}g} \over {{m_1} + {m_2}}} \approx 5,1m/{s^2}\)

b) Với vật 2 :

\(\eqalign{  & {m_2}g - T = {m_2}a  \cr  & T = {m_2}(g - a) = 1,41N \cr} \)

c) Khi vật 2 chạm đất , vật 1có vận tốc :

\(v = \sqrt {2ah}  = 2,26m/s\)

Gia tốc vật 1 sau khi vật 2 chạm đất :

\(a' = {{ - {\mu _t}{m_1}g} \over {{m_1}}} =  - 1,96m/{s^2}\)

Vật 1 còn chuyển động thêm :

\(s = {{v_t^2 - {v^2}} \over {2a'}} = {{0 - 2,{{26}^2}} \over {2.( - 1,96)}} = 1,3m\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan