Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.44 trang 28 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Trong hệ ở Hình 2.17, khối lượng của hai vật là m1= 1kg ; m2 = 2kg.

Trong hệ ở Hình 2.17, khối lượng của hai vật là m1= 1kg ; m2 = 2kg. Độ cao lúc đầu của hai vật chênh nhau h = 1m.Hỏi sau bao lâu kể từ khi bắt đầu chuyển động thì hai vật ở vị trí ngang nhau ?

 

Giải:

Độ lớn gia tốc của mỗi vật :

\(a = {{({m_2} - {m_1})g} \over {{m_2} + {m_1}}} \approx 3,27m/{s^2}\)

Cho tới lúc hai vật ở vị trí ngang nhau, mỗi vật đều đi một đoạn \({h \over 2}:\)

\(\eqalign{  & {h \over 2} = {{a{t^2}} \over 2}  \cr  & t = \sqrt {{h \over a}}  \approx 0,55s \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan