Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.47* trang 29 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Trên Hình 2.20, vật có khối lượng m=500g

Trên Hình 2.20, vật có khối lượng m=500g ; \(\alpha  = {45^0}\), dây AB song song với mặt phẳng nghiêng; hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt phẳng nghiêng là \({\mu _n} = 0,5.\) Hãy tính :

a) Áp lực do vật tác dụng lên mặt phẳng nghiêng.

b) Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng.

c) Lực căng của dây.

 

Giải:

Thành phần của trọng lực song song với mặt phẳng nghiêng :

\({P_x} = mg\sin \alpha  = 0,5.9,8.{{\sqrt 2 } \over 2} = 3,46N\)

Giá trị cực đại của lực ma  sát nghỉ giữa vật và mặt phẳng nghiêng là :

\({F_{msn\max }} = {\mu _n}mg\cos \alpha  \)\(\,= 0,5.0,5.9,8.{{\sqrt 2 } \over 2} = 1,73N\)

\({P_x}\) có xu hướng kéo vật trượt xuống. Giá trị của nó lớn hơn giá trị lớn nhất của lực ma sát nghỉ. Do đó lực ma sát nghỉ đạt tới giá trị cực đại đó :

\({F_{msn}} = 1,73N\)

Vì vật ở trạng thái cân bằng nên :

\(\left\{ \matrix{  T + {F_{msn}} = {P_x} \hfill \cr  N = {P_y} \hfill \cr}  \right.\)

Từ đó : \(T = {P_x} - {F_{msn}} = 3,46 - 1,73 = 1,73N\)

\(N = mg\cos \alpha  = 3,46N\)

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan