Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.46 trang 29 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Vật khối lượng m đặt trên một mặt phẳng nghiêng một

Vật khối lượng m đặt trên một mặt phẳng nghiêng một góc \(\alpha \) so với phương nằm ngang (Hình 2.19). Hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt phẳng nghiêng là \({\mu _n}\). Khi được thả ra nhẹ nhàng, vật có thể trượt xuống hay không là do những yếu tố nào sau đây quyết định ?

A.m và \({\mu _n}\).

B.\(\alpha \) và \({\mu _n}\).

C. \(\alpha \) và m.

D. \(\alpha \), m và \({\mu _n}\)

 

Giải:

B đúng ( nếu \(\tan \alpha  \ge {\mu _n}\) thì vật trượt xuống được ).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan