Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.41 trang 27 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một vật nhỏ đặt trên một máng nghiêng MN

Một vật nhỏ đặt trên một máng nghiêng MN khá dài hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc \(\alpha  = {20^0}\). Hệ số ma sát nghỉ và ma sát trượt giữa vật và máng nghiêng đều có giá trị là \(\mu  = 0,2\).

Ta truyền cho vật một vận tốc ban đầu v0 như trên Hình 2.14. Trong các câu sau đây, câu nào là đúng ?

A.Vật chuyển động đều do quán tính .

B.Vật chuyển động chậm dần đều lên phía trên N đến một độ cao nhất định rồi chuyển động nhanh dần đều về phía M.

C.Vật chuyển động chậm dần đều lên phía N đến một độ cao nhất định rồi dừng lại.

D.Có thể xảy ra một trong các khả năng trên đây, tùy thuộc vào độ lớn của v0.

 

Giải:

B đúng.

Vật chuyển động chậm dần đều lên phía N, tới một độ cao nhất định thì đạt tới vận tốc v =0. Vì \(\tan \alpha  > {\mu _n}\)  nên vật sẽ chuyển động nhanh dần đều xuống phía M.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan