Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.40 trang 27 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Dưới tác dụng của mỗi lực có độ lớn không đổi, một vật có thể chuyển động đều được không ?

Dưới tác dụng của mỗi lực có độ lớn không đổi, một vật có thể chuyển động đều được không ?

Giải:

Có thể. Chẳng hạn một vật có thể chuyển động tròn đều dưới tác dụng của một lực hướng tâm có độ lớn không đổi.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan