Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.31 trang 25 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một xe tải trở một cái hòm,

Một xe tải trở một cái hòm, chạy trên mặt đường nằm ngang. Trong mỗi trường hợp sau đây, hãy chỉ rõ sàn xe có tác dụng lực ma sát nghỉ lên hòm không ? Nếu có, thì lực đó phụ thuộc vào những gì và có chiều thế nào ?

- Xe đứng yên.

- Xe chuyển động nhanh dần đều.

- Xe chuyển động chậm dần đều.

- Xe chuyển động thẳng đều.

Giải:

- Xe đứng yên : không có lực ma sát nghỉ.

- Xe chuyển động nhanh dần đều : \({F_{msn}}\) do sàn xe tác dụng đã gây cho hòm gia tốc a ( bằng gia tốc của xe ).

\({F_{msn}} = ma\)

( \(\overrightarrow {{F_{msn}}} \) hướng cùng chiều chuyển động của xe ).

Nếu \(a > {\mu _n}g\) thì vật trượt về phía sau so với sàn xe

- Xe chuyển động chạm dần đều : \({F_{msn}} = ma\).

\(\overrightarrow {{F_{msn}}} \) hướng ngược chiều chuyển động của xe. Nếu \(\left| a \right| > {\mu _n}g\) ( chẳng hạn khi xe hãm gấp ) thì vật trượt về phía trước so với sàn xe .

- Xe chuyển động thẳng đều : không có \({F_{msn}}\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan