Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.29 trang 24 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một lò xo có các vòng giống hệt nhau,

Một lò xo có các vòng giống hệt nhau, có chiều dài tự nhiên là l0 = 24cm, độ cứng k =100N/m. Người ta cắt lò xo này thành hai lò xo có chiều dài tự nhiên l1 = 8 cm, l2 = 16cm. Tính độ cứng k1, k2 của mỗi lò xo tạo thành.

Giải:

Vì các lò xo giống hệt nhau nên khi lò xo bị kéo với một lực F nhất định, độ dãn của mỗi phần của lò xo tỉ lệ thuận với chiều dài ban đầu của nó.

\(\dfrac{{\Delta {l_1}}}{{\Delta {l_0}}} = \dfrac{{{l_1}}}{{{l_0}}}\)

Nhưng mặt khác : \({k_1} = \dfrac{F}{{\Delta {l_1}}};k = \dfrac{F}{{\Delta {l_0}}}\)

Từ đó : \(\eqalign{  & {{{k_1}} \over k} = {{\Delta {l_0}} \over {\Delta {l_1}}} = {{{l_0}} \over {{l_1}}}  \cr  & {k_1} = {{k{l_0}} \over {{l_2}}} = 300N/m \cr} \)

Tương tự : \({k_2} = \dfrac{{k{l_0}}}{ {{l_2}}} = 150N/m\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan