Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.28 trang 24 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hai lò xo L1, L2 có độ cứng k1, k2 được móc vào nhau (Hình 2.9).

Hai lò xo L1, L2 có độ cứng k1, k2 được móc vào nhau (Hình 2.9).

Nếu kéo đầu C ra bằng một lực F, hệ lò xo dãn một đoạn \(\Delta l\). Người ta gọi lò xo mà khi bị kéo ra với lực F cũng bị dãn một đoạn \(\Delta l\) như hệ trên là lò xo tương đương với hệ trên. Tính độ cứng k của lò xo đó.

 

Giải:

Gọi \(\Delta {l_1},\Delta {l_2}\) là độ dãn của các lò xo L1, L2 khi bị kéo với lực F.

Ta có : \(\Delta l = \Delta {l_1} + \Delta {l_2}\;\;\;(1)\)

Trong đó: \(\Delta l = \dfrac{F}{k};\,\,\Delta {l_1} = \dfrac{F}{{{k_1}}};\,\,\Delta {l_2} = \dfrac{F}{{{k_2}}}\)   (2)

Thay (2) vào (1) ta được :\(k = \dfrac{{{k_1}{k_2}}}{{{k_1} + {k_2}}}.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan