Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.26 trang 24 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Từ một đỉnh tháp cao 12 m so với mặt đất,

Từ một đỉnh tháp cao 12 m so với mặt đất, người ta ném một hòn đá với vận tốc ban đầu v0 = 15 m/s, theo phương hợp với phương nằm ngang một góc \(\alpha  = {45^0}\). Xác định phương, chiều, độ lớn của vận tốc hòn đá khi nó chạm đất. Bỏ qua lực cản của không khí.

Giải:

Chọn hệ trục tọa độ như  Hình 2.10G ( gốc tọa độ là đỉnh tháp ). Phương trình vận tốc của vật :

\(\eqalign{  & {v_x} = {v_0}\cos \alpha  = 10,6m/s(1)  \cr  & {v_y} = {v_0}\sin \alpha  - gt = 10,6 - 9,8t(2) \cr} \)

Phương trình chuyển động của vật theo trục y :

\(\eqalign{  & y = ({v_0}\sin \alpha )t - {{g{t^2}} \over 2}  \cr  &  = 10,6t - 4,9{t^2} \cr} \)

Khi hòn đá tới đất :

y = -12 m. Ta có :

\( = 10,6t - 4,9{t^2} =  - 12.\)

Phương trình này có một nghiệm dương: t = 2,98 s.

Thay vào (2), ta có :

\({v_y} =  - 18,6m/s\)

Độ lớn của vận tốc khi vật chạm đất :

\(v = \sqrt {v_x^2 + v_y^2}  = \sqrt {10,{6^2} + 18,{6^2}}  \)\(\,= 21,4m/s\)

Vận tốc này hợp với phương nằm ngang một góc \(\beta :\)

\(\cos \beta  = {{{v_x}} \over v} \approx 0,5\) hay \(\beta  \approx {60^ \circ }\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan