Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 22.10 trang 58 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Một anten parabol, đặt tại một điểm 0 trên mặt đất, phát ra một sóng truyền theo phương làm với mậf phẳng nằm ngang một góc 45° hướng lên cao. Sóng này phản xạ trên tầng điện li, rồi trở lại gặp mặt đất ở điểm M.

22.10.  Một anten parabol, đặt tại một điểm 0 trên mặt đất, phát ra một sóng truyền theo phương làm với mậf phẳng nằm ngang một góc 45° hướng lên cao. Sóng này phản xạ trên tầng điện li, rồi trở lại gặp mặt đất ở điểm M.

Hãy tính độ dài của cung OM.

Cho bán kính Trái Đất: R = 6400 km.

Tầng điện li coi như một lớp cầu ở độ cao 100 km trên mặt đất.

Hướng dẫn giải chi tiết

Trên Hình 22.1G, ta biểu diễn c là tâm Trái Đất ; I là điểm tới của sóng ở tầng điện li CO = R = 6 400 km ;  HI = h = 100 km CI = R + h = 6 500 km.

Trong tam giác COI:

\(\widehat {COI}\) = 90° + 45°= 135°

Ta có \({{CI} \over {\sin \widehat {COI}}} = {{CO} \over {\sin \widehat {CIO}}}\)

⟹  \(sin\widehat {CIO}  =sin\widehat {COI}.{{CO} \over {CI}} = {{6400} \over {6500}}\sin 135\)

sin \(\widehat {CIO}\) = 0,69623 ⟹  \(\widehat {CIO}\)=44,125°

\(\widehat {OCI}\) = 180° - (135 + 44,125)° = 0,875° = 0,0153 rad

\(\widehat {OH}\) = 0,0153; R = 97,92 km; OM = 20H = 195,84 - 196 km.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan