Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 23: Bóp nát quả cam trang 54, 55 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.6 trên 16 phiếu

Câu 1, 2, 3 trang 54, câu 4, 5 trang 55 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 23: Bóp nát quả cam. Viết 1 – 2 câu về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản.

Câu 1 trang 54 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam? (đánh dấu tích vào ô trống trước đáp án đúng)

□ Vì Quốc Toản căm thù quân giặc.

□ Vì Quốc Toản không thích cam.

□ Vì Quốc Toản ấm ức, không được vua cho dự việc nước.

Phương pháp:

Em đọc lại bài đọc và chọn đáp án đúng.

Trả lời:

☑ Vì Quốc Toản căm thù quân giặc.

☐  Vì Quốc Toản không thích cam.

☐  Vì Quốc Toản ấm ức, không được vua cho dự bàn việc nước.

Câu 2 trang 54 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Xếp các từ trong ngoặc đơn vào cột thích hợp.

(Trần Quốc Toản, vua, thuyền rồng, quả cam, lính, sứ thần, thanh gươm)

Từ ngữ chỉ người

Từ ngữ chỉ vật

....................................................

....................................................

...................................................

...........................................

............................................

............................................

Phương pháp:

Em đọc kĩ các từ ngữ trong ngoặc để xếp vào cột thích hợp

Trả lời:

Từ ngữ chỉ người

Từ ngữ chỉ vật

Trần Quốc Toản, vua, lính, sứ thần

thuyền rồng, quả cam, thanh gươm

Câu 3 trang 54 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Nối ô chữ bên trái với ô chữ bên phải để tạo câu nêu hoạt động.

Phương pháp:

Em dựa vào bài đọc để nối và tạo câu tương ứng.

Trả lời:

Câu 4 trang 55 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Sắp xếp các ý dưới đây theo đúng trình tự của bài đọc.

Phương pháp:

Em đọc kĩ các ý và dựa vào bài đọc để sắp xếp.

Trả lời:

Câu 5 trang 55 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết 1 – 2 câu về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản.

Phương pháp:

Em dựa vào bài đọc để viết về Trần Quốc Toản.

Trả lời:

- Trần Quốc Toản ngay từ nhỏ đã có lòng căm thù giặc sâu sắc.

Trần Quốc Toản là một người có lòng yêu nước. Dù trẻ tuổi nhưng Trần Quốc Toản vô cùng dũng cảm.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan