Bài 23.2 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Bình chọn:
3.3 trên 28 phiếu

Chuông điện hoạt động là do:

Chuông điện hoạt động là do:

A. tác dụng nhiệt của dòng điện

B. tác dụng từ của thỏi nam châm (nam châm vĩnh cửu) gắn trong chuông điện C. tác dụng từ của dòng điện

D. tác dụng hút và đẩy của các vật bị nhiễm điện

Gỉảỉ

=> Chọn C

Xem lời giải SGK - Vật lí 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan