Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 24.11 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 60°, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ =1,5140 và nt = 1,5368

24.11. Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 60°, có chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ =1,5140 và nt = 1,5368. Một chùm tia sáng mặt trời hẹp rọi vào một mặt bên của lăng kính dưới góc tới i = 50°. Chùm tia ló rọi vuông góc vào một màn đặt cách lăng kính một khoảng f = 1 m. Tính khoảng cách giữa vết sáng đỏ và vết sáng tím thu được trên màn.

 Hướng dẫn giải chi tiết

\(sin{r_d} = {{\sin i} \over {{n_d}}} = {{\sin {{50}^0}} \over {1,5368}} = {{0,7660} \over {1,5140}} = 0,5059\)

⟹ rđ = 30°24' ;  r'đ= A - rđ = 60° - 30°24’ = 29°36'.

sin r'đ = sin 29°36’ = 0,4940.

sini'đ = nđsinr'đ= 1,5140.0,4940 = 0,74791 ⟹ i'đ = 48°25'.

\(\eqalign{
& {D_đ} = {i_đ} + i{'_đ} - A \cr
& = {50^0} + {48^0}25' - {60^0} \cr
& \Rightarrow {D_đ} = {38^0}25' \cr
& {\rm{sin}}{{\rm{r}}_t} = {{0,7660} \over {1,5368}} = 0,49843 \cr
& \Rightarrow r{'_t} = {29^0}54' \cr} \)

r'= 60° - 29°54' = 30°06'; sin30°06' = 0,5015

sini't = 1,5368.0,5015 = 0,77070 ⟹ i't= 50°25'

Dt = 50° + 50°25' - 60 = 40°25'

Khoảng cách giữa vết sáng đỏ và vết sáng tím :

\(l = 2f\tan {{{D_t} - {D_đ}} \over 2} = 2.1000.0,0175 = 35mm\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan