Bài 25.1 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Bình chọn:
3.8 trên 17 phiếu

Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

A. 500kV = ... V

B. 220V = ...kV

C. 0,5V= .... mV

D. 6kV = ...V

Trả lời:

A. 500kV = 500 000V

B. 220V = 0,220kV

C. 0,5V = 500mV

D6kV = 6000V

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Bài viết liên quan