Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 25.25 trang 70 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Một khe hẹp F phát ánh sáng trắng chiếu sáng hai khe song song F1, F2 cách nhau 1,5 mm. Màn M quan sát vân giao thoa cách mặt phảng của hai khe một khoảng D = 1,2 m.

25.25. Một khe hẹp F phát ánh sáng trắng chiếu sáng hai khe song song F1, F2 cách nhau 1,5 mm. Màn M quan sát vân giao thoa cách mặt phảng của hai khe một khoảng D = 1,2 m.

a)   Tính các khoảng vân i1 và i2 cho bởi hai bức xạ giới hạn 750 nm và 400 nm của phổ khả kiến.

b)   Ở điểm A trên màn M, cách vân chính giữa 2 mm có vân sáng của những bức xạ nào và vân tối của những bức xạ nào ?

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Với \(\lambda_1\)= 750 nm = 0,75 \(\mu\)m thì \(i_1\) = 0,6 mm.

Với \(\lambda_2\) = 400 nm = 0,40 \(\mu\)m thì i2  = 0,32 mm.

b) Đặt X = OM = ki=\(k{{\lambda D} \over a}\) thì bức xạ nào ứng với k nguyên sẽ cho vân sáng, bức xạ ứng với k nửa nguyên cho vâri tối.

Do \(\lambda\) chỉ ở trong khoảng 400 nm và 750 nm, nên khoảng vân i lớn nhất cũng chì bằng i1 và nhỏ nhất cũng chỉ bằng ỉnên k phải ở trong khoảns k1 và k2 xấc định bởi :

x = k1i1 = k2i2 hay là 2 = 0,6k= 0,32k2

tức là k1 = 2: 0,6 = 3,3 ... và k2 = 2:0,32 = 6,25. Như vây 3,3 < k < 6,25

Từ 3,3 đến 6,25 có ba số nguyên : 4, 5, 6 và có ba số nửa nguyên 3,5 ; 4,5 và 5,5.

Vậy, có ba bức xạ cho vân sáng, bước sóng lần lượt là :

\(\lambda_1\)= 625 nm ;\(\lambda_2\) = 500 nm ; \(\lambda_3\)= 417 nm.

Và cũng có ba bức xạ cho vân tối, bước sóng lần lượt :

\(\lambda_1\)'=714nm; \(\lambda_2\)'=556nm ; \(\lambda_3\)'=455nm

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Bài viết liên quan