Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 27: Chuyện quả bầu trang 62 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 27: Chuyện quả bầu. Viết 1 – 2 câu kể về những điều kì lạ trong câu chuyện.

Câu 1 trang 62 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Nhờ đâu mà hai vợ chồng trong câu chuyện thoát khỏi nạn lũ lụt? (đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng)

☐ Nhờ dự đoán được nạn lũ lụt sắp tới

☐ Nhờ bà cơn dân bản báo trước

☐ Nhờ làm theo lời khuyên của con dúi

Phương pháp:

Em đọc lại bài đọc và trả lời câu hỏi.

Trả lời:

☐ Nhờ dự đoán được nạn lũ lụt sắp tới

☐ Nhờ bà cơn dân bản báo trước

☑ Nhờ làm theo lời khuyên của con dúi

Câu 2 trang 62 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết 1 – 2 câu kể về những điều kì lạ trong câu chuyện.

Phương pháp:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.

Trả lời:

- Người vợ sinh ra một quả bầu.

 

Trong quả bầu có tiếng cười đùa.

Câu 3 trang 62 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Câu chuyện nói về điều gì? (đánh dấu  vào ô trống trước đáp án đúng)

☐ Giải thích về nạn lũ lụt hằng năm

☐ Giải thích về nguồn gốc các dân tộc trên đất nước ta

☐ Nêu cách phòng chống thiên tai, lũ lụt

Phương pháp:

Em suy nghĩ và chọn đáp án đúng.

Trả lời:

☐ Giải thích về nạn lũ lụt hằng năm

☑ Giải thích về nguồn gốc các dân tộc trên đất nước ta

☐ Nêu cách phòng chống thiên tai, lũ lụt

Câu 4 trang 62 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết tên 3 dân tộc trong bài đọc.

Phương pháp:

Em tìm tên các dân tộc trong bài đọc và viết vào vở bài tập.

Trả lời:

Kinh, Dao, Mường.

Câu 5 trang 62 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ phù hợp ở cột B để tạo câu nêu đặc điểm.

Phương pháp:

Em đọc kĩ các từ ngữ ở 2 cột để nối tạo thành câu phù hợp.

Trả lời:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan