Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 27 tiết 2 trang 102, 103 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Vẽ các đoạn thẳng: AB có độ dài 6 cm và CD có độ dài 10 cm. Cho hình chữ nhật MNPQ. Đo độ dài các đoạn thẳng QP và MQ rồi vẽ lại các đoạn thẳng đó. Vẽ hình vuông tiếp theo vào vị trí (4) rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Con đường dài nhất đưa chú chó đến khúc xương là con đường nào?

Câu 1 (Bài 27, tiết 2) trang 102, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Vẽ các đoạn thẳng: AB có độ dài 6 cm và CD có độ dài 10 cm.

Phương pháp:

- Cách vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm:

Bước 1: Chấm 1 điểm và đặt tên điểm A.

Bước 2: Đặt thước để vạch số 0 của thước trùng với điểm A, lấy điểm điểm B ở vị trí 6 cm.

Bước 3: Nối hai điểm A và B ta đoạn thẳng AB dài 6 cm.

- Làm tương tự để vẽ đoạn thẳng CD dài 10 cm.

Lời giải:

Câu 2 (Bài 27, tiết 2) trang 102, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Cho hình chữ nhật MNPQ.

Đo độ dài các đoạn thẳng QP và MQ rồi vẽ lại các đoạn thẳng đó.

Phương pháp:

Học sinh tự đo độ dài các đoạn thẳng QP và MQ rồi vẽ lại các đoạn thẳng đó theo đúng kích thước đã đo được.

Lời giải:

Dùng thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét em đo được:

PQ = 6 cm; MQ = 4 cm 

Em vẽ các đoạn thẳng với số đo như trên

Câu 3 (Bài 27, tiết 2) trang 103, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Vẽ hình vuông tiếp theo vào vị trí (4) rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình vuông (4) có cạnh dài ...... cm.

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ, tìm quy luật để xác định độ dài cạnh hình vuông (4) và vẽ tiếp vào hình trên.

Lời giải:

Hình vuông (4) có cạnh dài 4 cm.

Câu 4 (Bài 27, tiết 2) trang 103, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Con đường dài nhất đưa chú chó đến khúc xương là con đường nào?

Phương pháp:

Quan sát hình và xác định độ dài mỗi quãng đường bằng mấy cạnh hình vuông rồi khoanh đáp án thích hợp.

Lời giải:

Em đếm số ô vuông để tính độ dài con đường của chú chó đi rồi so sánh.

+ Con đường A dài 6 ô

+ Con đường B dài 6 ô

+ Con đường C dài 6 ô

+ Con đường D dài 7 ô

Vậy con đường dài nhất là con đường D. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan