Bài 28.12 trang 74 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Bình chọn:
1.9 trên 11 phiếu

Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

1. Luôn có hiệu điện thế giữa               

2. Khi có hiệu điện thế giữa                 

3. Không có hiệu điện thế giữa             

4. Có hiệu điện thế bằng nhau              

a) hai đầu bóng đèn để riêng, chưa mắc vào mạch

b) hai đầu các bóng đèn mắc song song với nhau

c) hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua

d) hai đầu các bóng đèn mắc nối tiếp với nhau

e) hai cực của nguồn điện

Trả lời:

1-e                            2 -c                      3-a                       4-b

Xem lời giải SGK - Vật lí 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan