Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Quảng cáo
  • Giải SBT Toán 10 trang 37, 38, 39 Cánh Diều tập 2

    Giải SBT Toán 10 trang 37, 38, 39 Cánh Diều tập 2

    Giải bài 14 trang 37, bài 15, 16, 17, 18 trang 38, bài 19 trang 39 SBT Toán 10 Cánh Diều tập 2. Kết quả dự báo nhiệt độ cao nhất trong 10 ngày liên tiếp ở Nghệ An cuối tháng 01 năm 2022 được cho ở bảng sau:a) Viết mẫu số liệu thống kê nhiệt độ nhận được từ bảng trên b) Tính số trung bình cộng, phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó