Bài 3 trang 37 Sách bài tập (SBT) GDCD 6

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Xác định mục đích học tập đúng đắn "Vì tương lai của bản thân gắn liền với tương lai của dân tộc" Thì sẽ học tập tốt.

Bài tập 3: Vì sao học sinh phải biết xác định mục đích học tập đúng đắn ?

Trả lời

Vì: 

- Xác định mục đích học tập đúng đắn "Vì tương lai của bản thân gắn liền với tương lai của dân tộc" Thì sẽ học tập tốt.

- Ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

 

 

 

Xem lời giải SGK - GDCD 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan