Bài 3 trang 46 Sách bài tập (SBT) GDCD 6

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Công dân có quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước XHCN Việt Nam.

Bài tập 3: Mối quan hệ giữa công dân và Nhà nước được thể hiện như thế nào ?

Trả lời 

+ Công dân có quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước XHCN Việt Nam

+ Công dân được nhà nước bảo vệ và đảm bảo các quyền và nghĩa vụ theo đúng quyền và nghĩa vụ của mình.

Xem lời giải SGK - GDCD 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan