Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 30.10, 30.11, 30.12, 30.13, 30.14, 30.15 trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng của

30.10.Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng của

A. một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó.

B. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectron (êlectron).

C. một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó.

D. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau.

30.11. Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10-19 J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là \({\lambda _1} = 0,18\,\mu m\) ;  \({\lambda _2} = 0,21\,\mu m\) và  \({\lambda _3} = 0,35\,\mu m\). Lấy h = 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s.

Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó ?

A. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ nói trên.

B. Cả ba bức xạ (\({\lambda _1} ,{\lambda _2} ,{\lambda _3}\) )

C. Hai bức xạ (\({\lambda _1} ,{\lambda _2}\) )

D. Chỉ có bức xạ (\({\lambda _1} \))

30.12. Khi nói về thuyết lượng tử, phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Năng lượng của phôtôn càng nhỏ thì cường độ của chùm sáng càng nhỏ.

B. Năng lượng của phôtôn càng lớn thì tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ.

C. Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tuỳ thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên.

D. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn.

30.13.  Một kim loại có công thoát là 7,2.10-19 J. Chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ có bước sóng là \({\lambda _1} = 0,18\,\mu m\) ;  \({\lambda _2} = 0,21\,\mu m\) và  \({\lambda _3} = 0,32\,\mu m\). Những bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện ở kim loại màu có bước sóng là

A. \({\lambda _1} ,{\lambda _2} ,{\lambda _3}\).   B.\({\lambda _1} ,{\lambda _2}\).

C.\({\lambda _3} ,{\lambda _3} ,{\lambda _4}\).    D. \({\lambda _3} ,{\lambda _4}\).

30.14.Công thoát êlectron của một kim loại là A = 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này có giá trị là

A. 550 nm.      B. 1057 nm.          C. 220 nm.           D. 661 nm.

30.15. Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng eclectron bị bứt ra khỏi kim loại

A. cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này

B. Tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt

C. Chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bức xạ thích hợp

D. chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân heli

Đáp án:

30.10 30.11 30.12 30.13 30.14 30.15
D C D B D C

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan