Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.12 trang 36 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Trên một ổ khóa của cảnh cửa có hình quả đấm,

Trên một ổ khóa của cảnh cửa có hình quả đấm, người ta tác dụng một lực ngẫu lực, như mô tả ở Hình 3.7.

 

a) Xác định dấu của momen ngẫu lực.

b) Vẽ cánh tay đòn của ngẫu lực.

c) Viết biểu thức của momen ngẫu lực theo F, AB và góc \(\alpha .\)

Giải:

a) Dấu cộng (momen lực dương).

b) Đường vuông góc của hai giá.

c) \(M = F.AB.\sin \alpha .\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan