Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.17 trang 29 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của agon (Ar) và cấu hình electron của các anion : S, CL Hãy so sánh cấu hình electron của các anion đó với cấu hình electron nguyên tử của Ar và cho nhận xét.

Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của agon (Ar) và cấu hình electron của các anion : \(S^{2-},Cl^-\).

Hãy so sánh cấu hình electron của các anion đó với cấu hình electron nguyên tử của Ar và cho nhận xét. 

Lời giải:

\(\begin{array}{l}
Ar:1{{\rm{s}}^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^6}\underline {3{{\rm{s}}^2}3{p^6}} \\
{S^{2 - }}:1{{\rm{s}}^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^6}\underline {3{{\rm{s}}^2}3{p^6}} \\
C{l^ - }:1{{\rm{s}}^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^6}\underline {3{{\rm{s}}^2}3{p^6}}
\end{array}\)

Nhận xét : Các anion \(S^{2-},Cl^-\) có cấu hình electron giống cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm Ar đứng sau.

Sachbaitap.com


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan