Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.22 trang 39 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Cho các dụng cụ sau:

Cho các dụng cụ sau:

- Một khối gỗ hình chữ nhật có tiết diện là ABCD, khối lượng m (Hình 3.17).

- Một thước thẳng có độ chia nhỏ nhất đến mm. Hãy trình bày và giải thích một phương án thí nghiệm để xác định gần đúng lực \(\overrightarrow F \) cần thiết tác dụng vào A theo phương song song với CD để làm lật khối gỗ quanh D.

 

Giải:

- Tại D phải có lực ma sát đủ lớn để giữ D không trượt. D trở thành tâm quay của vật.

- Điều kiện cân bằng momen lực đối vwois điểm D sao cho :

\(\dfrac{{mga} }{ 2} = Fb,\) suy ra \(F = \dfrac{{mga} }{ {2b}}\)

- Dùng thước đo a và b, từ đó tính được F.

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan