Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 33: Các Nguyên Lí Của Nhiệt Động Lực Học

Bình chọn:
4 trên 32 phiếu
Quảng cáo
 • Bài 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5 trang 78 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5 trang 78 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Công thức nào sau đây mô tả đúng nguyên lí I của NĐLH ?

 • Bài 33.9 trang 79 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 33.9 trang 79 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Một viên đạn bằng đồng bay với vận tốc 500 m/s tới xuyên qua một tấm gỗ. Khi vừa ra khỏi tấm gỗ, vận tốc của viên đạn là 300 m/s. Hỏi nhiệt độ của viên đạn tăng lên bao nhiêu khi nó bay ra khỏi tấm gỗ. Biết nhiệt dung riêng của đồng là 386 J/(kg.K). Coi toàn bộ cơ năng khi va chạm đều chuyển hoá thành nhiệt làm nóng viên đạn.

 • Bài 33.7 trang 79 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 33.7 trang 79 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Một lượng không khí nóng được chứa trong một xilanh cách nhiệt đặt nằm ngang có pit-tông có thể dịch chuyển được. Không khí nóng dãn nở đẩy pit-tông dịch chuyển.

 • Bài 33.10* trang 79, 80 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 33.10* trang 79, 80 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Một lượng khí lí tưởng chứa trong một xilanh có pit-tông chuyển động được. Các thông số trạng thái ban đầu của khí là : 0,010 m3; 100 kPa ; 300 K. Khí được làm lạnh theo một quá trình đẳng áp tới khi thể tích còn 0,006 m3.

 • Bài 33.8 trang 79 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 33.8 trang 79 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Một bình nhiệt lượng kế bằng thép khối lượng 0,1 kg chứa 0,5 kg nước ở nhiệt độ 15°C. Người ta thả một miếng chì và một miếng nhôm có tổng khối lượng 0,15 kg và nhiệt độ 100°C vào nhiệt lượng kế. Kết quả là nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế tăng lên đến 17°C. Xác định khối lượng của miếng chì và miếng nhôm. Cho biết nhiệt dung riêng của chì là 127,7 J/(kg.K), của nhôm là 836 J/(kg.K), của sắt là 460 J/(kg.K), của nước là 1 280 J/(kg.K). Bỏ qua sự mất mát nhiệt ra bên ngoài.

 • Bài 33.6 trang 79 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 33.6 trang 79 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Hình 33.1 biểu diễn một quá trình biến đổi trạng thái của khí lí tưởng. Hỏi trong quá trình này Q, A và ΔU phải có giá trị như thế nào ?

 • Bài 33.11* trang 80 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 33.11* trang 80 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Người ta cung cấp nhiệt lượng 1,5 J cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pit-tông đi một đoạn 5 cm. Tính độ biến thiên nội năng của chất khí. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xilanh có độ lớn là 20 N.