Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 36: Sự Nở Vì Nhiệt Của Vật Rắn

Bình chọn:
4.7 trên 87 phiếu
Quảng cáo
 • Bài 36.1, 36.2, 36.3 trang 85 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 36.1, 36.2, 36.3 trang 85 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Một thanh dầm cầu bằng sắt có độ dài 10 m khi nhiệt độ ngoài trời là 10°C. Độ dài của thanh dầm sẽ tăng thêm bao nhiêu khi nhiệt độ ngoài trời là 40°C. Cho biết hộ số nở dài của sắt là 11.10-6 K-1.

 • Bài 36.4 trang 86 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 36.4 trang 86 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Một thước kẹp có giới hạn đo 150 mm, được khắc độ chia ở 0°C. Xác định sai số tuyệt đối của thước kẹp này khi sử dụng nó để đo độ dài các vật ở 50°C trong hai trường hợp :

 • Bài 36.7 trang 86 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 36.7 trang 86 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Một thanh thép ở 20°C có tiết diện 4 cm2 và hai đầu của nó được gắn chặt vào hai bức tường đối diện. Xác định lực do thanh thép tác dụng lên hai bức tường nếu nó bị nung nóng đến 200°C ? Cho biết suất đàn hồi của thép E = 21,6.1010Pa và hệ số nở dài của nó là 11.10-6 K-1.

 • Bài 36.5 trang 86 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 36.5 trang 86 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Một thanh nhôm và một thanh đồng ở 100°C có độ dài tương ứng là 100,24 mm và 200,34 mm được hàn ghép nối tiếp với nhau. Cho biết hệ số nở dài của nhôm là 24.10-6 K-1.và của đồng là 17.10-6 K-1.Xác định hệ số nở dài của thanh kim loại ghép này.

 • Bài 36.8 trang 86 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 36.8 trang 86 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Khi tiến hành thí nghiệm khảo sát sự nở dài vì nhiệt của vật rắn, các k quả đo độ dài l0 của thanh thép ở 0°C và độ nở dài Δl của nó ứng với độ tăng nhiệt độ t (tính từ 0°C đến t°C) được ghi trong Bảng 36.1 :

 • Bài 36.6 trang 86 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 36.6 trang 86 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Tại tâm của một đĩa tròn bằng thép có một lỗ thủng. Đường kính lỗ thủng 0°C bằng 4,99 mm. Tính nhiệt độ cần phải nung nóng đĩa thép để có thể vừa lọt qua lỗ thủng của nó một viên bi thép đường kính 5 mm ở cùng nhiệt độ đó ? Cho biết hệ số nở dài của thép là 11.10-6 K-1.

 • Bài 36.9* trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 36.9* trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Một tấm đồng hình vuông ở 0°C có cạnh dài 50 cm. Khi bị nung nóng tới nhiệt độ t°C, diện tích của đồng tăng thêm 17 cm2. Tính nhiệt độ nung nóng t°C của tấm đồng. Hệ số nở dài của đồng là 17. 10-6 K-1.

 • Bài 36.10* trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 36.10* trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Xác định độ dài của thanh thép và của thanh đồng ở 0°C sao cho ở bất kì nhiệt độ nào thanh thép luôn dài hơn thanh đồng một đoạn bằng 50 mm. Cho biết hệ số nở dài của đồng là 16.10-6 K-1.và của thép là 12.10-6 K-1.