Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Bình chọn:
4.7 trên 47 phiếu
Quảng cáo
 • Bài 39.1, 39.2, 39.3 trang 91 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 39.1, 39.2, 39.3 trang 91 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Khi nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của nó thay đổi như thế nào ?

 • Bài 34 - 35.5 trang 83 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 34 - 35.5 trang 83 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Khi đun nóng chảy thiếc, đặc điểm gì chứng tỏ thiếc không phải là chất rắn vô định hình mà là chất rắn kết tinh?

 • Bài 34 - 35.1, 34 - 35.2, 34 - 35.3, 34 - 35.4 trang 83 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 34 - 35.1, 34 - 35.2, 34 - 35.3, 34 - 35.4 trang 83 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Một thanh đồng có đường kính 20 mm. Xác định độ biến dạng nén tỉ đối của thanh này khi hai đầu của nó chịu tác dụng một lực nén bằng 94,2 kN. Cho biết suất đàn hồi của đồng là 11,8.10l0 Pa.

 • Bài 34 - 35.11* trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 34 - 35.11* trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Người ta dùng một thanh sắt tròn có độ dài ban đầu l0= 50 cm và tiết diện ngang S = 2,5 mm2. Kéo dãn thanh sắt bằng lực F có cường độ tăng dần và đo độ dãn dài Δl tương ứng của nó (Bảng 34-35. l). a) Tính độ dãn dài tỉ đối ε của thanh sắt và ứng suất σ của lực kéo tác dụng lên nó trong mỗi lần đo (Bảng 34-35. l). b) Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của ε vào ε. c) Dựa vào đồ thị vẽ được, tìm giá trị của suất đàn hồi E và hệ số đàn hồi k.

 • Bài 34 - 35.9 trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 34 - 35.9 trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Một chiếc cột bê tông cốt thép chịu lực nén F thẳng đứng do tải trọng đè lên nó. Giả sử suất đàn hồi của bê tông bằng 1/10 của thép, còn diện tích tiết diện ngang của thép bằng khoảng 1/20 của bê tông. Hãy tính phần lực nén do tải trọng tác dụng lên phần bê tông của chiếc cột này.

 • Bài 34 - 35.7 trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 34 - 35.7 trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Thanh dầm ngang bằng bê tông cốt thép luôn chịu tác dụng lực có xu hướng làm thanh dầm bị uốn cong. Cho biết bê tông chịu nén tốt, nhưng chịu kéo dãn kém. Hỏi trong phần nào của thanh dầm này, các thanh thép dùng làm cốt phải có đường kính lớn hơn và được đặt mau (dày) hơn ?

 • Bài 34 - 35.10 trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 34 - 35.10 trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Một chiếc vòng đồng bán kính 100 cm và tiết diện 4 mm2 được lồng khít vào mặt ngoài của một thanh thép bán kính 100,05 cm. Tính lực tác dụng tối thiểu đủ để làm găng (dãn) chiếc vòng đồng, nếu suất đàn hồi của đồ là E ≈ 12.1010Pa. Bỏ qụa biến dạng của thanh thép.

 • Bài 34 - 35.8 trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 34 - 35.8 trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Một thanh xà ngang bằng thép dài 5 m có tiết diện 25 cm2. Hai đầu của thanh xà được gắn chặt vào hai bức tường đối diện. Hãy tính áp lực do thanh xà tác dụng lên hai bức tường khi thanh xà dãn dài thêm 1,2 mm do nhiệt độ của nó tăng. Cho biết thép có suất đàn hồi E = 20.1010 Pa. Bỏ qua biến dạng của các bức tường.

 • Bài 34 - 35.6 trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 34 - 35.6 trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Sắt, đồng, nhôm và các kim loại khác dùng trong thực tế đều là những chất rắn kết tinh. Tại sao người ta không phát hiện được tính dị hướng của các chất rắn này ?

 • Bài 34 - 35.12* trang 85 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 34 - 35.12* trang 85 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Một sợi dày thép tiết diện S = 5,0 mm2 căng ngang giữa hai đỉnh cột A, B. Tại trung điểm H của sợi dây, người ta treo một hộp đèn chiếu sáng trọng lượng P = 50 N, làm cho sợi dây trùng xuống tới vị trí AMB hợp với phương ban đầu một góc lệch nhỏ α (Hình 34-35.1). Tính góc α, cho biết suất đàn hồi của thép là E = 20.10l0 Pa.

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất