Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 39: Độ Ẩm Của Không Khí

Bình chọn:
4.5 trên 47 phiếu
Quảng cáo
 • Bài 39.1, 39.2, 39.3 trang 91 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 39.1, 39.2, 39.3 trang 91 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Khi nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của nó thay đổi như thế nào ?

 • Bài 39.9 trang 92 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 39.9 trang 92 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Nhiệt độ của không khí trong phòng là 20°C. Nếu cho máy điều hoà nhiệt chạy để làm lạnh không khí trong phòng xuống tới 12°C thì hơi nước trong không khí của căn phòng trở nên bão hoà và tụ lại thành sương. Nhiệt 12°C được gọi là "điểm sương" của không khí trong căn phòng. Hãy tính độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của không khí trong căn phòng này. Kích thước của căn phòng là 6 x 4 x 5 m. Khối lượng riêng của nước bão hoà trong không khí ở 12°C là 10,76 g/m3 và ở 20°C là 17,30 g/m3.

 • Bài 39.7 trang 92 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 39.7 trang 92 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Tại sao khi dùng máy bay để phun chất ôxit cacbon rắn (tuyết cacbônic) vào những đám mây, người ta lại có thể gây ra "mưa nhân tạo" ?

 • Bài 39.5 trang 92 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 39.5 trang 92 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Nước nặng hơn không khí. Tại sao trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất không khí khô lại nặng hơn không khí ẩm ?

 • Bài 39.10* trang 92 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 39.10* trang 92 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Một đám mây thể tích 1,4.1010 m3 chứa hơi nước bão hoà trong khí quyển ở 20°C. Khi nhiệt độ của đám mây giảm xuống tới 10°C thì hơi nước bão hoà trong đám mây tụ lại thành các hạt mưa. Xác định lượng nước mưa xuống. Khối lượng riêng của hơi nước bão hoà trong không khí ở 10°C 9,40 g/m3 và ở 20°C là 17,30 g/m3.

 • Bài 39.8 trang 92 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 39.8 trang 92 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Căn cứ các số đo dưới đây của trạm quan sát khí tượng, hãy cho biết khô khí buổi sáng hay buổi trưa mang nhiều hơi nước hơn ? Giải thích tại sao ? - Buổi sáng : nhiột độ 20°C, độ ẩm tỉ đối 85 %. - Buổi trưa : nhiệt độ 30°C, độ ẩm tỉ đối 65% Khối lượng riêng của hơi nước bão hoà ở 20°C là 17,30 g/m3 và ở 30°C 30,29g/m3.

 • Bài 39.6 trang 92 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 39.6 trang 92 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Tại sao khi nhiệt độ không khí ẩm tăng lên thì độ ẩm tuyột đối lại tăng và ẩm tỉ đối của không khí lại giảm ?

 • Bài 39.4 trang 92 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Bài 39.4 trang 92 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

  Xác định áp suất riêng phần p (theo đơn vị mmHg) của hơi nước trong không khí ẩm ở 28°C. Cho biết độ ẩm tỉ đối của không khí là 80% và áp suất nước bão hoà ở nhiệt độ này gần đúng bằng 28,35 mmHg.