Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 34 tiết 1 trang 126, 127 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm. Tô màu vào những hình tứ giác trong các hình dưới đây. Viết tên ba điểm thẳng hàng có trong hình sau. Vẽ hình (theo mẫu).

Câu 1 (Bài 34, tiết 1) trang 126, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Phương pháp:

Đếm số đoạn thẳng có trong mỗi hình rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải:

Em thực hiện đếm số đoạn thẳng ở mỗi hình, em được kết quả như sau:

Câu 2 (Bài 34, tiết 1) trang 126, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

a) Đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

b) Trong các đoạn thẳng trên có:

- Đoạn thẳng ......... và đoạn thẳng ......... dài bằng nhau.

- Đoạn thẳng ......... dài nhất, đoạn thẳng ......... ngắn nhất.

Phương pháp:

Dùng thước kẻ để đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi điền tiếp vào chỗ trống.

Lời giải:

a) Em dùng thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài mỗi đoạn thẳng, em được như sau:

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Trong các đoạn thẳng trên có:

Đoạn thẳng PQ và đoạn thẳng CD dài bằng nhau.

Đoạn thẳng MN dài nhất, đoạn thẳng AB ngắn nhất.

Câu 3 (Bài 34, tiết 1) trang 126, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Tô màu vào những hình tứ giác trong các hình dưới đây.

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ để tìm các hình tứ giác và tô màu.

Lời giải:

Có 3 hình tứ giác, em tô màu như sau:

Câu 4 (Bài 34, tiết 1) trang 127, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Viết tên ba điểm thẳng hàng có trong hình sau.

Mẫu: A, M, B là ba điểm thẳng hàng.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Phương pháp:

Ta có: Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng hoặc một đoạn thẳng. Từ đó em viết được theo mẫu.

Lời giải:

Em quan sát hình và tìm các điểm thẳng hàng (các điểm cùng nằm trên một đường thẳng)

A, P, C là ba điểm thẳng hàng; 

D, N, C là ba điểm thẳng hàng; 

M, P, N là ba điểm thẳng hàng; 

Câu 5 (Bài 34, tiết 1) trang 127, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Vẽ hình (theo mẫu).

Phương pháp:

Quan sát rồi nối các điểm lại với nhau để được các hình giống với hình đã cho.

Lời giải:

Em vẽ như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan