Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 35.1, 35.2, 35.4, 35.5 trang 104 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi

35.1.  Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi

A. prôtôn, nơtron và êlectron.               B. nơtron và êlectron.

C. prôtôn, nơtron.                                   D. prôtôn và êlectron.

35.2.  Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân

A. có cùng khối lượng.                     B. cùng số z, khác số A.

C. cùng số z, cùng số A.                  D. cùng số A.

35.3. Trong thành phân cấu tạo của các nguyên tử, không có hạt nào dưới đây ?

A. Prôtôn.       B. Nơtron.            C. Phôtôn.         D. Electron.

35.4.Hạt nhân nào dưới đây không chứa nơtron ?

A. Hiđrô thường.         B. Đơteri.          C. Triti.            D. Heli.

35.5. Hãy chọn phát biểu đúng.

A. Hạt nhân \({}_1^1H\) nặng gấp đôi hạt nhân \({}_1^2H\)

B. Hạt nhân \({}_1^2H\) nặng gấp đôi hạt nhân \({}_1^1H\) .

C. Hạt nhân \({}_1^2H\) nặng gần gấp đôi hạt nhân \({}_1^1H\)  .

D. Hạt nhân \({}_1^2H\) nặng-bằng hạt nhân \({}_1^1H\) 

Đáp án:

35.1 35.2 35.3 35.4 35.5
C B C A C

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan