Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 36.1, 36.2 trang 78 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Bình chọn:
3.7 trên 39 phiếu

Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

36.1 Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A. tăng 2 lần.                           B. tăng 4 lần.

C. giảm 2 lần.                          D. không tăng, không giảm.

Trả lời:

Chọn A. tăng 2 lần. 

Giải thích:

\(\eqalign{
&  P_{hp} = {I^2}R = {{{P^2}} \over {{U^2}}}.R \cr
& R = \rho {l \over S} \cr} \)

Khi tăng chiều dài lên gấp đôi thì R tăng gấp đôi. P, U không đổi khi chiều dài thay đổi \(\Rightarrow  P_{hp}\)  tăng gấp đôi

36.2 Trên cùng một đường dây dẫn tải đi cùng một công suất điện, nếu dùng dây dẫn có tiết diện tăng gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A. tăng 2 lần.                           B. giảm 2 lần.

C. tăng 4 lần.                           D. giảm 4 lần.

Trả lời:

Chọn B. giảm 2 lần.

Giải thích: Ta có công thức tính công suất hao phí là \({P_{hp}} = \dfrac{{R.{P^2}}}{{{U^2}}}\) . Theo công thức thì \(P_{hp}\) tỉ lệ thuận với điện trở R mà R thì tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây theo công thức \(R = \dfrac{{\rho .l}}{S}\). Do vậy khi tiết diện dây dẫn S tăng 2 lần thì công suất hao phí giảm 2 lần.

Sachbaitap.com


 Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan